Mặt bằng chung cư time city

 

MẶT BẰNG TÒA PARK 1- CHUNG CƯ TIME CITY

 

– Số tầng: 28 tầng
– Số lượng thang: 8 thang máy với 2 thang bộ và 2 thang thoát hiểm
– Loại căn hộ: 2-3 -4 phòng ngủ (76,4m2-132m2)

 

MẶT BẰNG TÒA PARK 2 - CHUNG CƯ TIME CITY

 

– Số tầng: 34 tầng
– Số lượng thang: 8 thang máy với 2 thang bộ và 2 thang thoát hiểm
– Loại căn hộ: 2-3 -4 phòng ngủ (73,4m2-136m2)

 

MẶT BẰNG TÒA PARK 3 - CHUNG CƯ TIME CITY

 

– Số tầng: 34 tầng
– Số lượng thang: 8 thang máy với 2 thang bộ và 2 thang thoát hiểm
– Loại căn hộ: 1-2-3 -4 phòng ngủ (53,1m2-151,3m2)

 

MẶT BẰNG TÒA PARK 5 - CHUNG CƯ TIME CITY

 

– Số tầng: 35 tầng
– Số lượng thang: 8 thang máy với 2 thang bộ và 2 thang thoát hiểm
– Loại căn hộ: 1-2-3  phòng ngủ (43,6m2-110,2m2)

 

MẶT BẰNG TÒA PARK 6 - CHUNG CƯ TIME CITY

 

– Số tầng: 35 tầng
– Số lượng thang: 8 thang máy với 2 thang bộ và 2 thang thoát hiểm
– Loại căn hộ: 2-3 -4 phòng ngủ (78m2-143m2)

 

MẶT BẰNG TÒA PARK 7 - CHUNG CƯ TIME CITY

 

– Số tầng: 35 tầng
– Số lượng thang: 8 thang máy với 2 thang bộ và 2 thang thoát hiểm
– Loại căn hộ: 2-3 -4 phòng ngủ (56,6m2-142,7m2)

 

MẶT BẰNG TÒA PARK 8 - CHUNG CƯ TIME CITY

 

– Số tầng: 28 tầng
– Số lượng thang: 8 thang máy với 2 thang bộ và 2 thang thoát hiểm
– Loại căn hộ: 2-3 -4 phòng ngủ (57,3,4m2-143,7m2)

 

MẶT BẰNG TÒA PARK 9 - CHUNG CƯ TIME CITY

 

– Số tầng: 35 tầng
– Số lượng thang: 8 thang máy với 2 thang bộ và 2 thang thoát hiểm
– Loại căn hộ: 2-3 -4 phòng ngủ (68,1m2-129,7m2)

 

MẶT BẰNG TÒA PARK 10 - CHUNG CƯ TIME CITY

 

– Số tầng: 28 tầng
– Số lượng thang: 8 thang máy với 2 thang bộ và 2 thang thoát hiểm
– Loại căn hộ: 2-3 -4 phòng ngủ (76,4m2-132m2)

 

MẶT BẰNG TÒA PARK 11 - CHUNG CƯ TIME CITY

 

– Số tầng: 34 tầng
– Số lượng thang: 8 thang máy với 2 thang bộ và 2 thang thoát hiểm
– Loại căn hộ: 2-3 -4 phòng ngủ (68,1m2-148,8m2)

 

MẶT BẰNG TÒA PARK 12 - CHUNG CƯ TIME CITY

 

– Số tầng: 34 tầng
– Số lượng thang: 8 thang máy với 2 thang bộ và 2 thang thoát hiểm
– Loại căn hộ: 2-3 -4 phòng ngủ (76,4m2-132m2)

 
 

Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12